Home Články Šenov

Šenov

Uspořádali jsme několik besed. První beseda se uskutečnila na Podlesí, děti diskutovaly se seniory o využití volného času dříve a dnes. Byla nazvána - Jak jsme pekli kobzole a pouštěli draky


 

Křížem krážem s babičkou a dědečkem.

 

Do letošního projektu se zapojili  tito žáci

Podlesí :

Jiří Hájíček, Štěpán Záškolný, Aneta Pastrňáková, Lucie Najvárková,Jan Bystroň, Lukáš Hudec a další.

foto :

 

a také žáci 8.A Simona Šeredová, Petra Szégenyová, Tereza Kyšková,Lucka Harašímová,9.A Jan Šebesta, Zdeněk Ramík a 9.C Adam Dittrich, Veronika Chovancová ze Šenova střed.

foto :

Vedoucí týmu je Mgr. Miluše Valová ve spolupráci s Mgr. Irenou Dědicovou

foto :

Uspořádali jsme několik besed. První beseda se uskutečnila na Podlesí, děti diskutovaly se seniory o využití volného času dříve a dnes. Byla nazvána - Jak jsme pekli kobzole a pouštěli draky

fotky z besedy :

 

Další besedu jseme uspořádali na ZŠ Šenov střed. Setkali jsme se s pěti seniory -  paní Daxnerovou, pí.Javorkovou, pí. Uhrovou, bývalou učitelkou naší školy paní Těžkou a panem Urbancem.

Nadšeně nám vyprávěli o životě v Šenově v době jejich dětství a přhodách, které v té době zažili

Zaujalo nás, že do školy všichni chodili pěšky i několik kilometrů, v létě naboso. Učili se nejen ve staré škole, ale i náhradních budovách například hospodských sálech, nebo starých dřevěnicích.

Další společná beseda se uskutečnila ve škole na Podlesí. Pozvali jsme si tří osmdesátileté pamětnice paní Kunovskou, paní Urbancovou a Dědicovou.

 

Tentokrát jsme se hlavně ptali na to, jak vypadala škola v době, kdy ji navštěvovali. Dozvěděli jsme se například, že místo sešitů používali malou břidlicovou tabulku, na kterou psali olůvkem a nosili si js sebou v malé kožené taštičce. Se zájmem jsme si ji prohlédli a asi bychom si nedovedli představit, že na ni píšeme domácí úkol.

Vyprávěly nám nadšeně o příhodách v tehdejší škole,žácích i učitelích. Nezbední žáci museli za trest klečet u tabule  se zdviženýma rukama.

Tak si to náš Štěpán vyzkoušel - ještě, že není zlobivý žák!!!

Dalším závažným tématem byl život za války. Všechny pamětnice zažily válečné období ve svém dětství. Tehdy Šenovem procházela státní hranice mezi územím Protektorátu Čechy a Morava a zabraným územím Polska a posléze Německa, kterou tvořil místní potok.

 

Škola na Podlesí byla německá, takže děti které se chtěly učit v češtině docházely na starou školu a museli na zvláštní propustku denně přecházet přes hranici. Prohlédli jsme si německý slabikář, který nám zapůjčli ze šenovského muzea.

Besedu jsme samozřejmě natáčeli na videokameru a zde máte malou ochutnávku.

Aktualizováno (Úterý, 13 Duben 2010 11:05)

 
Hlavní nabídka